GPZ Wanda

LOKALIZACJA

Kraków

DATA REALIZACJI

2014 - 2015

INWESTOR

TAURON Dystrybucja S.A., oddział w Krakowie

ZAKRES PROJEKTU/BRANŻOWY

Nazwa inwestycji

Modernizacja stacji 220/110/15 kV Wanda w Krakowie


Typ stacji

napowietrzna z potrójnym układem szyn zbiorczych, 24 polowa

Zakres formalny

uzyskanie decyzji środowiskowej, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, projekt wykonawczy, projekt powykonawczy

Zakres branżowy

branża elektryczna (obwody pierwotne i wtórne), telekomunikacja, branża konstrukcyjna, architektoniczna, sanitarna, drogowa

Zakres rzeczowy

modernizacja budynku głównego stacji, zabudowa pól liniowych oraz transformatorowych w rozdzielni 110kV szt. 4, stanowiska transformatorowe 110/15 kV szt. 2, mosty kablowe transformatorów, modernizacja obwodów wtórnych, pola 110 kV szt. 20, drogi wewnętrzne, instalacje sanitarne zewnętrzne oraz wewnętrzne

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.